i-Automate är en applikation för automation av tex, busscharter. Lösningen integrerar, automatiserar och dokumenteras processen så att säljarna kan fokusera på att sälja. Lösningen är baserad på SuperOffice prisbelönta ärendehanteringssystem.

Bakgrund

Låt säljstyrkan fokusera på att sälja!

Busscharter där kunder, både privata och företag, kan hyra en buss för t ex ett bröllop eller en konferens präglas ofta av en manuell och arbetskrävande process. Kunden skickar ett mail eller ringer och därefter undersöker säljaren om det finns lediga bussar, beräknar ett pris och kontaktar kunden med en offert. Processen kan beskrivas med följande förenklade flödesschema.


i-Automate a CRM solution from i-Centrum AB.

Lösning

Automatisera prisberäkning och offertskapande!

Det är en linjär process som lämpar sig väl för ökad automation och behöver inte vara mer komplex än så här:

i-Automate flödes schema

De steg som tidigare sköttes av en säljare kan automatiseras. Prisberäkning och offertskapande sker automatiskt baserat på distansen mellan platser som kund har angivit, buss specifika priser, fasta kostnader, rabatter mm. Ruttplanering sker med hänsyn till vägar som är framkomliga för bussar och hastighetsgränser. Kunden kan acceptera offerten direkt i e-mailet och bokningen skickas direkt till produktionssystemet. Bokning av tillgängliga bussar sker med hjälp av integration med existerade produktionssystem.

 

Fördelar

All kommunikation dokumenteras av systemet!

Säljarna kan koncentrera sig på att svara på kundens frågor och låta systemet sköta enklare sysslor. Kunderna får information om olika bussalternativ och snabb service. All kommunikation dokumenteras av systemet och det är lätt att se för vad behöver göras och vad som tidigare sagts.  

Ladda ned produktblad här!

Kalkyl

Antagande:

 

Antagande

 


Spara/Effektivisera:


Spara effektivisera kalkyl för offert hantering enligt i-Automate


Ökad försäljning

Baserat på att man kan hantera flera offerter, genom effektiviseringen, samt att man genom mkt snabb återkoppling får betydligt högre hitrate. Säg att man genom detta kan öka hanterade offerter till 20% och att man kan höja hitrate med 5%

Ökad för säljning baserad på i-Automate principer

 

Vill du göra din egen beräkning? Ladda ner vårt excel sheet här: